Akta PerkawinanAKTA PERKAWINAN

Kegunaan dari Akta Perkawinan, antara lain adalah sebagai berikut :

 • Sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah;
 • Melakukan perkawinan yang sah menurut perundang undangan;
 • Untuk mengurusan Akta Kelahiran;
 • Untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
 • Untuk mengurus Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 • Untuk menentukan status Ahli Waris dan lain – lain.

Syarat pembuatan akta perkawinan :

 • Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama / pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 • Surat keterangan perkawinan dari Kepala Desa/Lurah (N1 s/d N4);
 • KTP dan KTP SIAK;
 • Pas photo suami dan isteri;
 • Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 • Paspor bagi suami atau isteri orang asing.

Akta Rusak/Hilang

 • Surat Lapor Kehilangan dari Kepolisan setempat;
 • Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 • Fotocopy Kutipan Akta (apabila ada);
 • Mengisi formulir yang disediakan.